Whirlpool ADP 6900 IX manual

Whirlpool ADP 6900 IX
7.5 · 1
PDF manual
 · 4 pages
English
manualWhirlpool ADP 6900 IX

! Ważne !

1. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją
obsługi.
2. Sprawdzać stan podłączeń do sieci wodociągowej i
elektrycznej.
3. Regularnie czyścić filtry. Aby uzyskiwać dobre
wyniki zmywania, nie wolno pozwalać na osadzanie
się resztek jedzenia w obsadzie filtra.
4. Po oczyszczeniu zamontować filtry ponownie
i sprawdzić prawidłowość montażu.
5. Po napełnieniu zbiornika soli należy bezzwłocznie
uruchomić program zmywania aby usunąć resztki
soli. Cykl płukania wstępnego nie wystarczy!
Lejek do wsypywania soli nie jest dostarczany przez
producenta!
6. Uważać, aby nie rozlać płynu nabłyszczającego podczas
napełniania pojemnika. Prawidłowo zamknąć jeg
o
pokrywę po napełnieniu. Przypadkowo rozlany płyn
należy natychmiast wytrzeć. Zapobiegnie t
o
nadmiernemu tworzeniu się piany, która może sprawić,
że wyniki zmywania będą gorsze.
7. Nie wkładać płynnego tłuszczu do zmywarki (np.
oleju do smażenia lub wosku).
8. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się
swobodnie obracać (upewnić się, czy nie zostaną
zablokowane przez naczynia lub sztućce).
9. Do czyszczenia panelu sterowania używać lekko
wilgotnej, miękkiej ściereczki lub gąbki.
10. Program zmywania jest zakończony, gdy zgasła
kontrolka "Start".
5019 106 01261

! Important !

1. Please read the user instructions carefully.
2. Ensure the water and electricity supplies are in good
order.
3. Clean the filters regularly; for good wash results,
ensure no food residue is left in the filter housing.
4. Replace the filters after cleaning, taking care to
ensure they are properly inserted.
5.
A
fter filling the regeneration salt container,
immediately start a wash programme to remove spilt
regeneration salt. A ,,Pre-Wash” cycle is not
sufficient!
The salt funnel is not provided by producer!
6. Take care not to spill any rinse aid when filling the
dispenser close the cover properly after filling
(immediately wipe away any rinse aid spilt
accidentally. This prevents the formation of excess
foam that might spoil washing results).
7. Do not put liquid fat in the dishwasher (e.g. oil used
for frying or candle wax).
8. Make sure that the spray arms can rotate freely
(ensure they cannot be stopped by crockery o
r
cutlery).
9. To clean the control panel use a slightly damp soft
cloth or sponge.
10. The wash programme is finished when the "Start"
indicator lamp switches off.

Manual

View the manual for the Whirlpool ADP 6900 IX here, for free. This manual comes under the category Dishwashers and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Whirlpool ADP 6900 IX or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Whirlpool ADP 6900 IX and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Whirlpool ADP 6900 IX owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Whirlpool ADP 6900 IX specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Whirlpool ADP 6900 IX.

General
Brand Whirlpool
Model ADP 6900 IX
Product Dishwasher
Language English
Filetype manual_type_manual (PDF)

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Whirlpool ADP 6900 IX below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results